วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
เงินรางวัลรวม 2,000,000 บาท
สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา
รอบคัดเลือก 29 ตุลาคม 2563

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / How to apply

1. กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัคร >คลิก!
Please fill in the form and submit. > Click!

2. โอนค่าสมัคร 2,300 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6
Please wire transfer 2,300 Baht (Tax Included) to Siam Commercial Bank Account No. 406‐2‐60623‐6

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะนักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และนักกอล์ฟที่ได้รับการจดแจ้งขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเท่านั้น (การจดแจ้ง)
Note: Reserved for Thailand PGA members only and member status is not exipre. (membership renewal)

*กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน จนกว่าจะชำระค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จเรียบร้อย (ต่ออายุสมาชิก)
*นักกอล์ฟที่ได้รับเงินรางวัลต้องขึ้นทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091, m.me/thailandpga, e-mail : support@thailandpga.or.th

SINGHA-SAT Nakhon Ratchasima Championship 2020

วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 เงินรางวัลรวม 2,000,000 บาท สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา รอบคัดเลือก 29 ตุลาคม 2563 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / How to apply 1. กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัคร >คลิก! Please fill in the form and submit. > Click! 2. โอนค่าสมัคร 2,300 บาท...