THAILAND DEVELOPMENT TOUR

SINGHA TDT Hua-Hin

Date: 31 Aug – 1 Sep 2017 Prize Money: 600,000 Baht Venue: Royal Hua Hin Golf Course Qualifying Round: 29 August 2017การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2. ชำระค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่...

“โปรดิส” ออกตัวนำ จบลบ 6 ได้ลุ้น รอบแรก สิงห์ ทีดีที ทัวร์ แม่เมาะ

"โปรดิส" จาตุรนต์ ดวงไพชุม เปิดนำรอบแรก 6 อันเดอร์พาร์ 65 สวิงอาชีพ ไทยแลนด์ ดีเวลล็อปเม้นต์ ทัวร์ "สิงห์ ทีดีที แม่เมาะ 2017" จบรอบแรก วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม ก่อนคัดออฟ 50 อันดับและเสมอที่สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์...

SINGHA TDT Mae-Moh

Date: 3-4 August, 2017 Prize Money: 600,000 Baht Venue: Mae Moh Golf Course, Lampang Qualifying Round: 1 August, 2017 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2. ชำระค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่...

TOURNAMENT

SINGHA TDT Hua-Hin

Date: 31 Aug – 1 Sep 2017 Prize Money: 600,000 Baht Venue: Royal Hua Hin Golf Course Qualifying Round: 29 August 2017การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2. ชำระค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่...

SINGHA TDT Mae-Moh

Date: 3-4 August, 2017 Prize Money: 600,000 Baht Venue: Mae Moh Golf Course, Lampang Qualifying Round: 1 August, 2017 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2. ชำระค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่...

SINGHA-TDT Kabinburi

Date: 22 - 23 June 2017 Prize Money: 600,000 Baht Venue: Kabin Buri Sport Club Qualifying Round: 20 June 2017 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2. ชำระค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์...

SINGHA TDT BANGKOK

 TOURNAMENT TIME   TOURNAMENT PRIZE  26-27 APR 2017 600,000 Baht @Suvarnabhumi Golf and Country Club, Bangkok  Qualifying Round : 24 APR 2017 Starting Field For Thailand Development Tour 2017  Qualifying Round / Tournament...

SINGHA TDT PRACHINBURI

 TOURNAMENT TIME   TOURNAMENT PRIZE  2-3 MAR 2017 600,000 Baht @Kabin Buri Sport Club, Prachinburi  Qualifying Round : 28 FEB 2017 Starting Field For Thailand Development Tour 2017  Qualifying Round / Tournament Round Tournament...

Order of Merit

Thailand Development Tour 2017

(Following the Thailand Development Tour 4)

NO NAME MONEY(฿)
1 จาตุรนต์  ดวงไพชุม 141,200.00
2 ฉ่างไท้  สุดโสม 92,296.67
3 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี 68,600.00
4 บัณฑิต  ชัยสุข 54,750.00
5 มีโชค  พันธรักษ์ 46,161.11
Read More »
- Official Sponsor -