Home นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือชิ้นส่วนข้อมูลที่เว็บไซต์ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำการใช้งานและการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้เอาไว้ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้

ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้บอกให้เราทราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นกรณีคุกกี้ถูกลบจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
คุณสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก www.aboutcookies.org)

อย่างไรก็ตามการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากคุณปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้คุณใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว