Q-School 2023

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) อายุ 15 ปีขึ้นไป, ประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. อาศัยอยู่ในประเทศไทย

1. อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ครั้งที่ วันที่ สถานที่ ผลการสอบ
1 3 ก.พ. สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ 1/2566
2 13-14 ต.ค. สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ 13 ต.ค. | 14 ต.ค.
 • ปิดรับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00 น.
 • รายชื่อ

2. สอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี)

Tee Times Result
Day 1 TP | GI
Day 2 TP | GI
Day 3 TP
Day 4 TP

 

 • ครั้งที่ 2 วันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี
 • ปิดรับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00 น.
 • กำหนดถอนตัว 8 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00 น.
 • ค่ากรีนฟี 300 บาท แคดดี้ 300 บาท
 • ระยะสอบ
 • รายชื่อ
 • สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566 สามารถเข้าสัมมนาวันที่ 31 ต.ค. 2566 ณ สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ โดยมีค่าสมัคร 3,000 บาท หากไม่มาสัมมนาในครั้งนี้จะถือว่าสละสิทธิ์
Tee Times Result
Day 1 TP | GI
Day 2 TP | GI
Day 3 TP | GI
Day 4 TP | GI

 

3. อบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัครประเภท นักกอล์ฟอาชีพ (TP) 10,000 บาท ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) 21,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ครั้งที่ วันที่ สถานที่
1 7-11 มี.ค. สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ
2 31 ต.ค. – 4 พ.ย. สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ
 • ปิดรับสมัครวันที่ 24 ตุลาคม 2566
 • TP อบรมวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566
 • GI อบรมวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566
 • รับประกาศนียบัตรวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

การชำระเงิน: ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 406-260623-6

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้วไม่เข้าอบรมหรือสอบและไม่แจ้งล่วงหน้า ไม่คืนเงินทุกกรณี
2. การขอเงินคืนต้องแจ้งภายในปีที่ชำระเงินเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังไม่อบรมกฎข้อบังคับ สามารถสอบภาคสนามได้หรือไม่ ?

ไม่ได้

อบรมกฎข้อบังคับเก็บไว้ได้กี่ปี ?

2 ปี นับจากวันที่อบรม

รายการแข่งขันใดบ้างที่สามารถนำผลการแข่งขันมาขอเทียบสอบภาคสนามได้ ?

– ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

– รายการอื่นๆหรือรายการในต่างประเทศ ต้องเป็นรายการแข่งขันระดับอาชีพอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

สามารถใช้ผลการแข่งขันเทียบสอบภาคสนามได้อย่างไร ?

เอกสารเพื่อขอเทียบสอบภาคสนาม
– ผลการแข่งขัน
– หนังสือรับรองผลการแข่งขัน

ส่งมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th

สอบภาคสนามไม่ผ่าน อบรมทฤษฎีได้หรือไม่ ?

สามารถเรียนเก็บไว้ได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

สอบภาคสนามไม่ผ่าน สมัครแข่งขันรอบคัดเลือกได้หรือไม่ ?

ไม่ได้

ประเภท GI สอบภาคสนามวันไหน ?

2 วันแรก

พิธีรับประกาศนียบัตรแต่งกายอย่างไร ?

ชุดสูท สีกรมท่าหรือสีดำและผูกเนคไท

ชำระค่าบำรุงสมาคม (ต่อบัตรสมาชิก) อย่างไร ?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel: 02-136-2091
E-mail: support@thailandpga.or.th
Facebook: m.me/thailandpga
LINE: @thailandpga