ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลสอบ
1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ ผ่าน
2 กวินท์ วชนะ ผ่าน
3 กอบเดช รอดรัต ผ่าน
4 กันตภณ เสมสมาน ผ่าน
5 กานต์ หวังมหาพร ผ่าน
6 กำธร ณัฐวิริยกุล ผ่าน
7 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผ่าน
8 กิรติ เรืองรุ่ง ผ่าน
9 เขมชิต ทองไกรแสน ผ่าน
10 จักรวาล ศักดิ์ศรี ผ่าน
11 จักรา พสุภา ผ่าน
12 จิศวพล ชัยวรรณจินดา ผ่าน
13 จีระยุ โพธิ์กระจ่าง ผ่าน
14 ชรินทร์ ไกยสิทธิ์ ผ่าน
15 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล ผ่าน
16 ชัยธวัช เพชรพูล ผ่าน
17 ณฤดม ราบรื่นทวีสุข ผ่าน
18 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ ผ่าน
19 ณัฐพล ศรีชมชื่น ผ่าน
20 ณิชพน​ อมร​กิ​ติ​พล​ ผ่าน
21 ติณณ์ ยามแย้ม ผ่าน
22 ทวีเกียรติ รอดสา ผ่าน
23 ทัชชา แตงเพ็งนที ผ่าน
24 ธนกร ณ พัทลุง ผ่าน
25 ธนกร รักจิตร์ ผ่าน
26 ธนกร สุภัควิมล ผ่าน
27 ธนกฤต รัตนกาญจน์ ผ่าน
28 ธนวัฒน์ สุนธนนท์ ผ่าน
29 ธนวินท์ สุระกิจ ผ่าน
30 ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง ผ่าน
31 ธีรพงษ์ โสวรรณาการ ผ่าน
32 ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ ผ่าน
33 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี ผ่าน
34 นัททัน วชนะ ผ่าน
35 ประจบ ลาภเจือจันทร์ ผ่าน
36 ปริญญา แช่มชื่น ผ่าน
37 ปัณณ์ ปิตาสวัสดิ์ ผ่าน
38 ปิยวุฒิ สิญจนาคม ผ่าน
39 ปิยะดนัย โชติมงคล ผ่าน
40 พศิน ควรสถาพร ผ่าน
41 พิพัฒน์พงศ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ผ่าน
42 พีรพัฒน์ ประสมผง ผ่าน
43 พีรวิชญ์ เกรียงขจร ผ่าน
44 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย ผ่าน
45 ภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน ผ่าน
46 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย ผ่าน
47 มงคลไชย มานะดี ผ่าน
48 มิตร์ ทองอ้ม ผ่าน
49 วิชญะ สุริยาอาภรณ์ ผ่าน
50 วิโรจน์ เพ็งพุก ผ่าน
51 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก ผ่าน
52 ศิริพงษ์ นาคเสนาธนสิทธิ์ ผ่าน
53 ศุภพณ พัวเศรษฐิกุล ไม่ผ่าน
54 สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย ผ่าน
55 สมปอง กันทา ผ่าน
56 สัณหณัฐ สะเริญรัมย์ ผ่าน
57 สุกฤต ชลวณิช ผ่าน
58 สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์ ผ่าน
59 สุโชค พรรณา ผ่าน
60 สุพล เตชะนรราช ผ่าน
61 สุภกรณ์ อภิสนธิ์ ผ่าน
62 สุริยา กรัตะนุตถะ ผ่าน
63 อวิรุทธ์ เลิศสงครามชัย ผ่าน
64 อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน ผ่าน
65 อาทร ทูคำมี ไม่ผ่าน
66 อาทิตย์ สนธิธรรม ผ่าน
67 เอกรัตน์ เกษฎา ผ่าน
68 เอกรินทร์ ทยายุทธ ผ่าน
69 เอื้ออารี บุญบางยาง ผ่าน
70 Bohyun Kim (Korea) ผ่าน
71 Corey Rohm (USA) ผ่าน
72 Doyun Kong (Korea) ไม่ผ่าน
73 Eui In Kim (Korea) ผ่าน
74 Jack Ainscough (British) ผ่าน
75 Jeong Hoon Hwang (Korea) ไม่ผ่าน
76 Julian Hood (British) ผ่าน
77 Lawt Aung (Myanmar) ผ่าน
78 Minhyeok Yang (Korea) ผ่าน
79 Min Woo Park (Korea) ผ่าน
80 Mueller Ferdinand (Deutsch) ผ่าน
81 Ryan Richard Hood (British) ผ่าน
82 Seo Dosik (Korea) ผ่าน
83 Seokmin Ko (Korea) ผ่าน
84 Soo Bin Lee (USA) ผ่าน
85 Spencer Blaise Alexander (USA) ผ่าน
86 Sebastian Roa (Colombia) ผ่าน
87 Thammasack Bouahom (Lao) ผ่าน
88 Truong Chi Quan (Vietnam) ผ่าน
89 Yu Hsien Samuel Chien (USA) ผ่าน

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบใหม่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

Previous articleเปิดฤดูกาล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 สนามแรก 8-10 ก.พ.นี้ ที่กบินทร์บุรี
Next articleอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 1/2566