21-23 June 2023 at Phoenix Gold Golf & Country Club, Chonburi, Prize money 1,000,000 Baht

Contact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996

4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023
1 กนก โพธิสุวรรณ
2 กนิษพันธ์ สายชุ่มอินทร์
3 กรชาล มีชัยผาสุข
4 กลิ่นนพพร  ผดุงอรรถ
5 กอบชัย  พีรไพโรจน์
6 กิตติ อดิเรก
7 กิตติพัฒน์ วันเมือง
8 กู้เกียรติ คำนิยม
9 จงจินต์  รัตนอังกูล
10 จตุรงค์ หุนสวัสดิ์
11 จรัญ แก้วมูล
12 จรูญ วันแย้ม
13 จำเนียร จิตรประสงค์
14 จินดา  พรรณสมบัติ
15 จิรายุส  กิตติวัฒนากูล
16 ฉลาด  ดีนาน
17 ชลรัตน์  สสิวงศ์
18 ชุมพล  ชูวิลาศ
19 ณัฐ เปรมจิตต์
20 ณัฤฐวรรษ  ป่านแก้ว
21 ดำรง  บุญรอด
22 ดุสิต สมศักดิ์
23 โดม คาโนวา
24 ถาวร วิรัตน์จันทร์
25 ทนงศักดิ์ หาญณรงค์
26 ทรงพล  จงเจริยมั่นคง
27 ทัชชภัทร หมอยาดี
28 ทินกร จันทร์สมบูรณ์
29 ทินพันธ์  พิลึก
30 ธงชัย ไกรกรุง
31 ธงชัย ทิมา
32 ธงฤทธิ์ เชียงคอน
33 ธนกร ตนานุวัฒน์
34 ธนยศ ทับทิม
35 ธนวัฒน์ ตันติวิท
36 ธนายุทธ พ่วงอำภัย
37 ธเนศ  แสงสุย
38 ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม
39 ธรรมนูญ ศรีโรจน์
40 ธวัชชัย  ต้องตรงทรัพย์
41 ธีรพล พงศ์พิทยาไพโรจน์
42 นพดล  ศรีโรจน์
43 นิติพล  นิยมไทย
44 นิธิศ สุขสำราญทวี
45 นิพนธ์ ภวะกุล
46 นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
47 บรรหาร ศิริวุฒิ
48 บุญชู เรืองกิจ
49 บุญยงค์ เจริญรอด
50 ปฏิภาณ ภู่ระย้า
51 ประเทือง  เพชรขว้าง
52 ประเมิน เสมแย้ม
53 ประสิทธิ์ ชิ้นปิ่นเกลียว
54 ประเสริฐ  ตันตราภิวัฒน์
55 ปรัชญา พรหมโคตร
56 ปิตุภูมิ  สุบงกช
57 พงษ์พันธุ์ พรหมชัยศรี
58 พงษ์พิพัฒน์ พงศ์วิจิตรคุณ
59 พจน์ ประจักษ์ธนาทร
60 พรเทพ  ปิยะพันธ์
61 พัฒนา อันติมานนท์
62 พิเชต ภุมราสกุล
63 พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร
64 พิมล พุทธรัก
65 พีรพล งามทองประกาย
66 พีระ  ตันตสิรินทร์
67 พีรันธร จตุรกูล
68 พุฒ  ดอนเหลือม
69 พูลลาภ เยือกเย็น
70 ไพรัช ชิวารักษ์
71 ภนทยา เมืองพันธ์
72 ภูษิต  สารพานิช
73 มนตรี การีพัฒน์
74 มนตรี บูรณ์เจริญ
75 มีเดช แสนมงคล
76 ไมตรี อริยสัจกุล
77 ยุทธพร มหรรณพ
78 รังสรรค์ รักสมจิตร
79 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์
80 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์
81 เรียนจด  นิลขำ
82 เลิศ  ภักดีภูมิ
83 วชิระ ธนานันท์
84 วัชระ  ประภาคีรี
85 วิชัย เวียงนนท์
86 วิเชียร  สกุนินนท์
87 วินัย แซ่ฮุย
88 วินัย วงศ์วรกุล
89 วิมล โสดารัตน์
90 วิรัตน์ อริยวงศ์
91 วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์
92 วิสันต์ ภิรมกาญจนศักดิ์
93 วิสิฐ  ตันติวิวัฒน์วงศา
94 วีระ เสียงเย็น
95 วีระพล ทะนันชัย
96 ศักดิ์ชาย  มีชัยผาสุข
97 ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล
98 ศุภสิทธิ  เกสร
99 ศุภสิทธิ์  เศรษฐศิริกุล
100 สมคิด ชื่นฉ่ำ
101 สมชาย สรศรี
102 สมชาย สายวงค์
103 สมพงษ์  ประเสริฐผล
104 สมพงษ์ บุญหว่าน
105 สมศักดิ์ เด่นชัย
106 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ
107 สายันต์  คเชนทร์
108 สายันต์ อัคสินธวังกูล
109 สำราญ ทิวาลัย
110 สิน การินทร์
111 สุทธิพันธ์  กิมสวัสดิ์
112 สุรชัย  ผลาผล
113 สุวิทย์ ธนาพัฒนสกุล
114 เสน่ห์ แสงสุย
115 อนันต์  ดวงใหญ่
116 อนันต์ ชูช่วย
117 อภิวัฒน์  แย้มเรืองรัตน์
118 อมฤต เที่ยงดาห์
119 อรพล โคตรโนนกอก
120 อวยชัย ภูริปัญญานนท์
121 อัธฑ์ฉริย  เสียวสีชล
122 อาทิตย์ โคตรมหา
123 อำนวย  วรรณพิชญา
124 อำนวย คงเกื้อ
125 อำพล จันทร์โสม
126 อิทธิพล ชมภูนุช
127 อุดร ดวงเดชา
128 อุธรณ์ หนูเกตุ
129 Boo Il Meang
130 Chun Fatt Won
131 FEROZ ALI MOLLAH
132 Franjo
133 GIOVANNI PALAZZOLI
134 Hakeem Jefri
135 JAEHAN KIM
136 JAMES LITHIBY
137 Jong Soo Lee
138 JORGEN PERSSON,
139 Junesang Lee
140 Koji
141 Makoto Takahashi
142 MATTHEW RICHARDSON
143 NADEEM INAYAT
144 Nam Jong Hwa
145 S. PHANHLAKHONE
146 SCOTT PUZEY
147 SEIICHIRO KANEMARU
148 Thomas Byron
149 Yamamoto

ธรรมนูญ หยิบถ้วย แชมเปี้ยนส์ ทัวร์ รับ 1.2 แสนที่ฟีนิกซ์

ธรรมนูญ ศรีโรจน์ สวิงวัย 53 ปีจากชลบุรี ปิดเกมเฉียบทำ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสามวัน 15 อันเดอร์พาร์ 201 คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 120,000 บาท โดยมี ประหยัด มากแสง สวิงจากหัวหิน คว้าอันดับสอง ที่สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 ขณะที่ ถาวร วิรัตน์จันทร์ และ อุดร ดวงเดชา คว้าอันดับ 3 ร่วมจากผลงานรวม...

ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ สนาม 4 สัปดาห์หน้า 21-23 มิ.ย.นี้ ที่สนามฟินิกซ์โกลด์

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย รายการที่ 4 ของฤดูกาลระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ที่สนามฟินิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.ชลบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, อินฟินิท อะเบ้าท์ กราส, อีจีเอ, และอุดมพานิช สำหรับนักกอล์ฟซีเนียร์โปร อายุ 50 ปีขึ้นไป...

4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023

21-23 June 2023 at Phoenix Gold Golf & Country Club, Chonburi, Prize money 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996 4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023 1 กนก โพธิสุวรรณ 2 กนิษพันธ์ สายชุ่มอินทร์ 3 กรชาล มีชัยผาสุข 4 กลิ่นนพพร ...
Previous articleอุดร ดวงเดชา เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์ที่ 3 สิงห์ เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023
Next articleอบรมแคดดี้อาชีพ Level 1&2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี