สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จัดการอบรมแคดดี้อาชีพ Level 1 และ Level 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรกีฬาอาชีพประเภทแคดดี้ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ สนามกอล์ฟรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย คุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และคุณป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายกฝ่ายพัฒนาและกรรมการกลางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพ Level 1 และ Level 2 ในครั้งนี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ และขอขอบคุณวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้การอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเช่นนี้ในโอกาสต่อไป

Previous article4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023
Next articleSINGHA-SAT Chonburi Classic 2023