วันที่ 11 เมษายน 2565 (Shot Gun Start 12:30) ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ จ.ฉะเชิงเทรา ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 สมาคมฯจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนเมษายนของทุกๆปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความต่อเนื่องยาวนาน ทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 มีการเลื่อนออกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และสามารถจัดการประชุมได้ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 รวม 2 ปีพร้อมกันใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น....

Thailand PGA One Day Challenge

วันที่ 11 เมษายน 2565 (Shot Gun Start 12:30) ณ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ จ.ฉะเชิงเทรา ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท
Previous articleขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564
Next article5 มือท๊อปร่วมแข่งขัน ไทยแลนด์ พีจีเอ เปิดซีซั่น ชิง 2 ล้านบาท กบินทร์ฯ