TOURNAMENT TIME                                                                 TOURNAMENT PRIZE 
21-24 September 2016                                                                           3,000,000 บาท

@WATERMILL GOLF & GARDEN                                Qualifying Round : 19 Sep 2016

 LIVE SCORE 

ประกาศแจ้งนักกอล์ฟที่จะเดินทางไปแข่งขันmap
เนื่องจากช่วงคลอง 14 มีการขุดซ่อมถนน เป็นทางยาวหลายจุด โปรดใช้เส้นทางคลอง 15 โดยใช้เส้นทางตามแผนที่เข้าประตูด้านหลังของสนามได้เลย สอบถามเส้นทางโทร 02-5491555-8

**หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ต้องเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ทีมีบัตร Tournament Players หรือ Golf-Instructors เท่านั้น กรณีนักกอล์ฟต่างชาติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท Foreign Members เท่านั้น

หมายเหตุ : การสมัครเข้าร่วมแข่งขันท่านนักกอล์ฟโปรดเขียนใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน และแนบเอกสารใบสมัครพร้อมใบโอนเงินค่าสมัครส่งเข้าอีเมล์ support@pgathailand.com โดยท่านสามารถโอนค่าสมัครแข่งจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6 เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทางอีเมล์ของท่าน

หมายเหตุ : การสมัครเข้าร่วมแข่งขันหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ แต่ผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้น 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยใช้บังคับในทุกรายการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Professional Golf Association of Thailand
Tel : 02-136-2091 , Fax : 02-1362092 , Moblie : 089-7683667

 

SINGHA_logo  sat_logo Singha-Driking-Water_logo SANVO_logo PG_logo watermill_logo

Previous articleประกาศรายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย. 2559
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2016 ครั้งที่ 2