สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟอาชีพระดับชาติ ประจำปี 2560 ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ สนามรอแยล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ “การกีฬาแห่งประเทศไทยและวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ร่วมถึงผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ทำให้การอมรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”

Previous articleขอเชิญนักกอล์ฟประเภท Super Senior Pro & Grand Senior Pro ร่วมแข่งขันรายการ โปรสุเทพ มีสวัสดิ์ อินวิเทชั่น
Next articleทีมสวิงไทยสบายชิงทองชาย-หญิง