เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ณ สนามปัญญา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นผู้เปิดการอบรมและให้โอวาทกับผู้เข้าอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรรับเชิญ 2 ท่านได้แก่ คุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ และคุณธนพัทร์ ทองแพ ที่ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟจำนวนทั้งสิ้น 88 คน

สำหรับการอบรมปฐมนิเทศกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ในเดือนกันยายน 2561

Previous article“กิตติธีร์” เพลย์ออฟสุดมันส์ ซิวโทรฟี่ สิงห์ ทีดีที หัวหิน
Next articleประกาศผลการสอบกฏข้อบังคับครั้งที่ 1/2561