สารต้องห้ามทางการกีฬา
อันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
คู่มือ การขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564
รายการต้องห้ามปี 2566 (Prohibited List 2023)
หนังสือยินยอม
ยาที่ใช้ได้ ยาที่ห้ามใช้
การตรวจสอบยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม https://www.globaldro.com/US/search
มาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติตามประมวลกฏข้อบังคับโดยภาคี
กฏการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
คู่มือนักกีฬา (Athlete Guide)
กระบวนการควบคุมสารต้องห้าม
Previous article‘ตะวัน’กดลบสิบรั้งฝูงรอบแรก ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ ปราจีนบุรี แชมเปียนชิพ
Next article‘เอกปริษฐ์’นำรอบสอง ศึกไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ สิงห์-เอสเอที ปราจีนบุรี แชมเปียนชิพ