Date: 1-3 July 2020
Prize Money: 1,100,000 Baht
Venue: Kabinburi Sport Club, Prachinburi

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

ยกเลิกการแข่งขันรายการ 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2020

เรียนสมาชิก Thailand Champion Tour ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดตารางจัดการแข่งขัน Thailand Championship Tour ในวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 ณ.สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีนั้น แต่เนื่องจากถึงณ.เวลานี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่ออกประกาศใช้ “คู่มือปฎิบัติและแอพพิเคชั่นที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้จัดการแข่งขัน”ตามที่ทุกฝ่ายได้รับทราบแล้วนั้น ดังนั้นเป็นเหตุให้ ทางสมาคมฯยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ และจึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศยกเลิกรายการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น อนึ่งเนื่องจากทางสมาคมฯได้ทำการจัดเตรียมงานภาคสนามไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกตามบัญชีรายชื่อได้ทำการฝึกซ้อม และให้ส่งผลการเล่นฝึกซ้อมทั้ง 3 วันลงในกล่องรับที่เจ้าหน้าที่สมาคมได้จัดเตรียมไว้ ในการนี้ทางสมาคมฯจะให้ทีมงานเจ้าหน้าที่สมาคมฯได้ทำการศึกษา ซักซ้อมทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ในการออกรอบฝึกซ้อมทั้ง 3 วันของสมาชิกทุกท่านจะต้องให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันของทางสนามกอล์ฟในฐานะผู้ให้บริการทุกประการ หากมีสมาชิกท่านไม่ปฎิบัติถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน คณะกรรมการบริหาร ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2020 (ยกเลิกการแข่งขัน)

Date: 1-3 July 2020 Prize Money: 1,100,000 Baht Venue: Kabinburi Sport Club, Prachinburi สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996
Previous articleกอล์ฟ “รอยัลส์คัพ 2020” จัดกรังด์ปรีซ์ กาญจนบุรี ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิง 12.68 ล้านบาท แข่ง 12-15 มี.ค.63 นี้
Next articleเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพภายในเดือนมีนาคมทุกรายการ