สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศเลื่อนวันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายๆพื้นที่ส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับเชื้อเป็นจำนวนมาก

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ถือเป็นโรคติดต่ออันตราย ประกอบกับเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง มาตราการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น โดยในมาตราการดังกล่าวมีการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการแข่งขันกีฬา

ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความจำเป็นและให้ความร่วมมือกับนโยบายการของภาครัฐ จึงเห็นสมควรให้ เลื่อนวันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ดังมีรายการต่อไปนี้คือ
– Thailand Development Tour รายการ สิงห์-เอสเอที ทีดีที กาญจนบุรี (SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020) ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 ณ สนาม บลูสตาร์ กอล์ฟ คอร์ส จังหวัดกาญจนบุรี
– Thailand Champions Tour รายการ สิงห์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ ครั้งที่ 2 (2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2020) ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563
– Thailand PGA Tour รายการ สิงห์-เอสเอที กาญจนบุรี แชมเปี้ยนชิพ (SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2020) ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2563 ณ สนามบลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

โดยกำหนดการแข่งขันใหม่ทางสมาคมฯจะเรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบต่อไป

ในการนี้ ทางสมาคมกีฬากอล์อาชีพแห่งประเทศไทยขอส่งความปราถนาดีแก่สมาชิกทุกท่าน ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและติดตามข่าวสาร เฝ้าระวังปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Announces Postpone of Competition under Cooperation with Thai Government concerning COVID-19

The Professional Golf Association of Thailand Announces Postpone of Competition within the month of March 2020 will be postponed in accordance with the policy of the Ministry of Health in efforts to prevent the spread of COVID-19

New schedule there will be an announcement later.

Previous article2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2020 (ยกเลิกการแข่งขัน)
Next articleโคสุเก ซิวที่ 4 ร่วมสวิง มาเลเซีย โอเพ่น