เรียนสมาชิก Thailand Champion Tour

ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดตารางจัดการแข่งขัน Thailand Championship Tour ในวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 ณ.สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีนั้น

แต่เนื่องจากถึงณ.เวลานี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่ออกประกาศใช้ “คู่มือปฎิบัติและแอพพิเคชั่นที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้จัดการแข่งขัน”ตามที่ทุกฝ่ายได้รับทราบแล้วนั้น ดังนั้นเป็นเหตุให้ ทางสมาคมฯยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ และจึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศยกเลิกรายการแข่งขันดังกล่าวข้างต้น

อนึ่งเนื่องจากทางสมาคมฯได้ทำการจัดเตรียมงานภาคสนามไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกตามบัญชีรายชื่อได้ทำการฝึกซ้อม และให้ส่งผลการเล่นฝึกซ้อมทั้ง 3 วันลงในกล่องรับที่เจ้าหน้าที่สมาคมได้จัดเตรียมไว้ ในการนี้ทางสมาคมฯจะให้ทีมงานเจ้าหน้าที่สมาคมฯได้ทำการศึกษา ซักซ้อมทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ในการออกรอบฝึกซ้อมทั้ง 3 วันของสมาชิกทุกท่านจะต้องให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันของทางสนามกอล์ฟในฐานะผู้ให้บริการทุกประการ หากมีสมาชิกท่านไม่ปฎิบัติถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของสมาคมฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการบริหาร
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Previous articleนายกเอกซ์เสนอตัวทำงานต่อพร้อมพัฒนาสวิงไทย
Next articleเปิดใจ​ “เมธี​ สุทัศน์​ ณ​ อยุธยา”​ ก่อนหมดวาระนายกกอล์ฟอาชีพสมัยแรก​ (2559-2563)