จากมติการประชุมคณะกรรมการวาระปี 2563-2567 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กำหนดให้มอบเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับเงินรางวัลสะสม (Order of Merit) Thailand PGA Tour ดังนี้

อันดับที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท

โดยให้เริ่มตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

Previous articleประกาศ เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบโปร
Next articleแจ้งสมาชิกให้ชำระค่าบำรุงประจำปี และค่าบำรุงประจำปีที่ค้างชำระ ครั้งที่ 1