สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประกอบไปด้วย 4 วิชา
– จรรยาบรรณและหน้าที่แห่งการเป็นแคดดี้อาชีพ
– กฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ
– การจัดเตรียมและอ่าน Yardage Book ขั้นพื้นฐาน
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สมาคมฯ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) กว่า 130 คน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่แคดดี้อาชีพของท่าน และในโอกาสต่อไปหวังว่าจะได้รับความสนใจเช่นนี้กับกิจกรรมต่าง ๆ จากทางสมาคมต่อไป

Previous articleรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)
Next articleประกาศยกเลิกการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน