ประกาศ ยกเลิกการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการ “5 เลิก 2 ยืด 1 เปิด” นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour จึงขอยกเลิกการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
2. ในสัปดาห์การแข่งขัน หากมีไข้หรือมีอุณภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา ต้องตรวจ ATK หรือ PCR
3. หากผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ต้องปฏิบัติตามคู่มือการแข่งขันและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที
4. ทั้งนี้นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายป้องกันการระบาดของจังหวัดนั้นๆ
5. หากพบว่านักกอล์ฟที่ติดเชื้อแล้วปิดบังลงแข่งขันต่อโดยไม่แจ้งคณะกรรมการเพื่อถอนตัว จะถือว่าทำผิดระเบียบการแข่งขันอย่างร้ายแรง

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนี้ต่อไป

Previous articleการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Next articleทีดีที นครนายก สัปดาห์หน้า 8-10 มิ.ย.นี้ ชิง 1 ล้าน ที่เขาชะโงก