การยกยอดโอนค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 เป็นค่าสมัครรายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021

เนื่องจากการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 ได้เลื่อนกำหนดการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการแข่งขันรายการต่อไปของ Thailand PGA Tour คือ รายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2564 (รอบคัดเลือก 16 กันยายน 2564) ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) จ.ภูเก็ต โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมวันที่ 3-8 กันยายน 2564 (รายการนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว จะรับสมัครเพิ่มได้เมื่อมีผู้ถอนตัวเท่านั้น)

สมาชิกที่ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 และมีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021 จะยกยอดโอนค่าสมัครจากรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 ไปยังรายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021 โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021 สามารถแจ้งขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่ e-mail: support@thailandpga.or.th ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง INBOX หรือโทร 099-038-8010

Previous article[ประกาศ] ยกยอดค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม
Next article[ประกาศ] กำหนดการแข่งขัน 6 รายการ ณ จังหวัด ภูเก็ต