การยกยอดโอนค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 เป็นค่าสมัครรายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 หรือ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

เนื่องจากการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 ได้เลื่อนกำหนดการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการแข่งขันรายการต่อไปของ Thailand Development Tour คือ รายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) จ.ภูเก็ต และรายการ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 (ใช้แทนรอบคัดเลือก TDT เดิม) โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมวันที่ 3-8 กันยายน 2564 (รายการนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว จะรับสมัครเพิ่มได้เมื่อมีผู้ถอนตัวเท่านั้น)

สมาชิกที่ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 และมีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 หรือ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 จะยกยอดโอนค่าสมัครจากรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 ไปยังรายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 หรือ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 หรือ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 สามารถแจ้งขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่ e-mail: support@thailandpga.or.th ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง INBOX หรือโทร 099-038-8010

Previous articleSingha-SAT Phuket Classic 2021
Next article[ประกาศ] ยกยอดค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม