ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปโดยไม่มีกำหนด

รายการ : “SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021”
สนามแข่งขัน: Blue Sapphire Golf and Resort จังหวัดกาญจนบุรี
วันแข่งขันเดิม: 12-14 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ:
1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นคำสั่งจาก จ.กาญจนบุรี
2. ยกเลิกกำหนดการตรวจโควิด -19 แบบ PCR ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ BG Hall of Glass

TOURNAMENT POSTPONED

Event: “SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021”
Venue: Blue Sapphire Golf and Resort, Kanchanaburi
Original Date: 12-14 July 2021
New Date: To be Confirmed.

Note:
1. Due to the current worsening situation of the Covid-19 pandemic in Thailand and instruction from Kanchanaburi province.
2. The scheduled Covid-19 PCR Test on 9 July 2021 at BG Hall of Glass is cancelled.

Previous articleประกาศยืนยันวันแข่งขัน SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021
Next articleเลื่อนการแข่งขัน SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 ออกไปโดยไม่มีกำหนด