ประกาศยืนยันวันแข่งขัน – เพิ่มเติม

รายการ : SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021
วันแข่งขัน : 15-18 กรกฎาคม 2564
สนามแข่งขัน : บลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี
ภายใต้เงื่อนไข : นักกอล์ฟ แคดดี้ส่วนตัว และผู้ฝึกสอนทุกคน ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 หรือ 2 ด้านล่าง ดังนี้
1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม (ต้องยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ Thailand PGA Tour ในวันที่ 13 ก.ค. หรือนำส่งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสนามแข่งขัน) หรือ
2. ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องตรวจโควิด-19 แบบ PCR (ต้องยื่นใบรับรองการตรวจโควิด-19 แบบ PCR
ให้กับ Thailand PGA Tour ในวันที่ 13 ก.ค. หรือนำส่งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสนามแข่งขัน) โดยใช้ผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป (ห้ามตรวจก่อนวันที่ 12 ก.ค.) และต้องตรวจโดยสถานประกอบการที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ
• นักกอล์ฟ แคดดี้ หรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจโควิด-19 แบบ PCR ในวันที่ 9 ก.ค. สำหรับการแข่งขัน TDT ไม่ต้องตรวจซ้ำอีกตามประกาศนี้
• ในกรณีที่นักกอล์ฟยังไม่มีข้อมูลสถานที่ตรวจโควิด-19 แบบ PCR. Thailand PGA Tour ขอแนะนำสถานที่ตรวจ ดังนี้
วันตรวจโควิด-19 : 12 กรกฎาคม 2564
สถานที่ตรวจ : Pro Inter Lab
มาบริการที่ BG Hall of Glass เลขที่ 47/1 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เวลาตรวจ : 11:00-12:00 น. (โปรดไปถึงภายในเวลาที่กำหนด)
ค่าตรวจ : 2,200 บาท จ่ายที่หน้างานโดยนักกอล์ฟ แคดดี้ หรือบุคลากรที่ไปรับการตรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Thailand PGA Tour โทร 062-914-0955 (บีม)

Previous articleประกาศยืนยันวันแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021
Next articleเลื่อนการแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 ออกไปโดยไม่มีกำหนด