ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปโดยไม่มีกำหนด

รายการ : “SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021”
สนามแข่งขัน: บลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
วันแข่งขันเดิม: 15-18 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ:
1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นคำสั่งจาก จ.กาญจนบุรี
2. ยกเลิกกำหนดการตรวจโควิด -19 แบบ PCR ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ BG Hall of Glass

TOURNAMENT POSTPONEMENT

Event: “SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021”
Venue: Blue Sapphire Golf and Resort, Kanchanaburi
Original Date: 15-18 July 2021
New Date: To be Confirmed.

Note:
1. Due to the current worsening situation of the Covid-19 pandemic in Thailand and instruction from Kanchanaburi province.
2. The scheduled Covid-19 PCR Test on 12 July 2021 at BG Hall of Glass is cancelled.

Previous articleเลื่อนการแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
Next articleโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโลยีกอล์ฟขั้นสูง ประจำปี 2564 (สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา​กอล์ฟ)