ประกาศเลื่อนการแข่งขัน
รายการ: SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship
วันแข่งขันเดิม: 31 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2564
สนามแข่งขันเดิม: บลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี
วันแข่งขันใหม่: ยังไม่มีกำหนด

TOURNAMENT POSTPONEMENT
EVENT: SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship
ORIGINAL DATE: 31 May -5 June 2021
ORIGINAL VENUE: Blue Sapphire Golf and Resort, Kanchanaburi
NEW DATE: To be Announce.

Previous articleเลื่อนการแข่งขัน 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021
Next articleเลื่อนการแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021