ประกาศเลื่อนการแข่งขัน
รายการ: 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021
วันแข่งขันเดิม: 19-21 พฤษภาคม 2564
วันแข่งขันใหม่: 18-20 สิงหาคม 2564 รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก

TOURNAMENT POSTPONED
EVENT: 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021
ORIGINAL DATE: 19-21 May 2021
NEW DATE: 18-20 August 2021 Royal Hills Golf Resort and Spa, Nakhon Nayok

Previous articleยกยอดค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021
Next articleเลื่อนการแข่งขัน SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021