ประกาศ
การยกยอดโอนค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 เป็นรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 และขยายเวลารับสมัคร

เนื่องจากการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 เดิมกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2564 ณ สนามเอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี ได้เลื่อนกำหนดการแข่งขันออกไปเป็นวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564

การแข่งขันรายการต่อไปของ Thailand PGA Tour คือ รายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 ณ สนามบลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1-19 พฤษภาคม 2564

สมาชิกที่ได้จ่ายค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 และมีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 จะมีการยกยอดโอนค่าสมัครจากรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 ไปยังรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 โดยอัติโนมัติ อย่างไรก็ตามหากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 สามารถแจ้งขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่ e-mail: support@thailandpga.or.th ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

Thailand PGA Tour หวังว่าการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 จะสามารถดำเนินการแข่งขันได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตามจะมีการติดตามสถานการณ์เรื่องโควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และจะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

Thailand PGA Tour


NOTICE
TRANSFER OF ENTRY FEE FROM SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 TO SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 AND EXTENSION OF ENTRY APPLICATION
Please be informed that SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 has been postponed from 3-8 May 2021 to 28 June – 3 July 2021.
The next scheduled tournament is SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 on 31 May – 5 June 2021 at Blue Sapphire Golf Resort, Kanchanaburi. The application for entry for this tournament will re-open from 1-19 May 2021.
Members who have paid the entry fee for SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 and wish to participate in the SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 will have their paid entry fee automatically transferred. For those who are not participating, you may have your entry fee refunded by requesting via email to support@thailandpga.or.th no later than 19 May 2021.
Whilst Thailand PGA Tour will endeavor to hold SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 as scheduled, we will monitor closely the COVID-19 pandemic situation and will strictly abide by the instructions issued by the Sports Authority of Thailand and the Government.
Thailand PGA Tour
Previous articleยกยอดค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT TDT Hua-Hin 2021
Next articleเลื่อนการแข่งขัน 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021