ประกาศเลื่อนการแข่งขัน
รายการ: SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021
วันแข่งขันเดิม: 8-11 มิถุนายน 2564
สนามแข่งขันเดิม: บลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี
วันแข่งขันใหม่: ยังไม่มีกำหนด

TOURNAMENT POSTPONED
EVENT: SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021
ORIGINAL DATE: 8-11 June 2021
ORIGINAL VENUE: Blue Sapphire Golf and Resort, Kanchanaburi
NEW DATE: To be Announce.

Previous articleเลื่อนการแข่งขัน SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021
Next articleเลื่อนการสอบ THAILAND PGA QUALIFYING SCHOOL 2021