ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

อ้างถึง คำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ 162/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่องขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ 2

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งให้พนักงานลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจำการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 21 อาคารสำนักงานใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่สมาคมปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้หากสมาชิกสมาคมหรือท่านใดที่มีความประสงค์จะติดต่อประสานงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมได้ที่ โทรศัพท์ 099-038-8010 หรือ e-mail: support@thailandpga.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

Previous articleจ่อปลดล็อคสวิง หลัง ศบค. ชี้แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง
Next articleนักกอล์ฟและบุคลากรกีฬากอล์ฟอาชีพที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกีฬาอาชีพเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม