กอล์ฟอาชีพหารือการกีฬาเสนอมาตรการช่วยเหลือนักกีฬาจากวิกฤต COVID-19

99

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นำทีมโดยคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคม, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี นำทีมโดยคุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมท่านใหม่, คณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ และดร.น้ำฝน ใจดี ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟมูลนิธิธงชัย ใจดี และผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอีกหลายรายการ เข้าร่วมการประชุมหารือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนกรรมการกีฬาอาชีพ โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกันเสนอมาตราการแนวทางช่วยเหลือนักกอล์ฟอาชีพและบุคลากรกีฬากอล์ฟอาชีพที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุม 211 ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา

โดยคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯเป็นตัวแทนสมาคมและผู้จัดการแข่งขันกล่าวเสนอในประชุมว่า ขอให้พิจารณาใช้งบประมาณที่การกีฬามีเพื่อการแข่งขัน นำมาช่วยเหลือนักกอล์ฟอาชีพและบุคลากรกีฬากอล์ฟอาชีพจำนวน 3 เดือนๆละ 5,000บาท เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาระยะเร่งด่วน

ทั้งนี้หากรัฐบาลมีการผ่อนปรนมาตราการต่างๆ ทำให้ผู้จัดสามารถจัดการแข่งขันได้ก็ยืนยันที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันต่อไปโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขและระเบียบในการจัดการแข่งขันใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในการคัดกรองผู้เล่นและบุคลากรกีฬาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด

ในส่วนของคุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ อุปนายกและกรรมการกฏข้อบังคับกล่าวว่า หากได้รับการอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้นั้น ผู้จัดการแข่งขันจะใช้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น ปรับระเบียบการแข่งขันใหม่ให้มีความเหมาะสม, การตรวจวัดอุณหภูมิและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน สำหรับจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น คลับเฮาส์ ห้องอาหาร ห้องน้ำนั้นจะมีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อนเข้าใช้งานทุกจุด

ทั้งนี้ท่านนายกสมาคมฯได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นว่า พร้อมที่จะเริ่มจัดการแข่งขันให้เร็วที่สุด หากหน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Previous articleสวัสดีปีใหม่ไทย 2563
Next articleขั้นตอนลงทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ