เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2563 คณะกรรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขตลอดทั้งปี และขอนำคำประทานพรวันสงกรานต์ จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า

“ขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศลผลบุญแห่งความดีที่ทุกคนได้กระทำมาแล้วจงร่วมกันเป็นปัจจัยอำนวยพรปีใหม่ไทย แด่ท่านทั้งหลายประสบความสุขกายสบายใจ ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์ ดั่งที่ประสงค์ทุกประการเทอญ”

Previous articleกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
Next articleกอล์ฟอาชีพหารือการกีฬาเสนอมาตรการช่วยเหลือนักกีฬาจากวิกฤต COVID-19