ประกาศ เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ 125/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งให้พนักงานลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจำการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น ประกอบกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 21 อาคารสำนักงานใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่สมาคมปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ต่อไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

ทั้งนี้หากสมาชิกสมาคมหรือท่านใดที่มีความประสงค์จะติดต่อประสานงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมได้ที่ โทรศัพท์ 099-038-8010 หรือ e-mail: support@thailandpga.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

Previous articleเอเชียนทัวร์ แถลงการณ์พักซีซั่นแข่งขันแบบไม่มีกำหนด
Next article3 โปรไทยส่งแรงใจถึงคนไทยและทีมแพทย์สู้โควิด-19