โช มินน์ ตันท์ ประธานบริหาร และ ซีอีโอ ของ เอเชียน ทัวร์ ส่งสาส์น ถึงแฟนกอล์ฟประกาศยุติการแข่งขัน เอเชียน ทัวร์ และ เอเชียน ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ (เอดีที) ลงชั่วคราวแบบไม่มีกำหนด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบในการจัดการแข่งขัน

สาส์นดังกล่าว มร.โช มินน์ ตันท์ เปิดเผยว่า เอเชียน ทัวร์ และ เอดีที ทัวร์ ที่ได้ประกาศยกเลิก และเลื่อนการแข่งขันในช่วงเดือน มี.ค. จนถึงเดือน พ.ค. ล่าสุดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ที่ยังคงไม่นิ่ง และเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ทำให้ยากที่จะคาดเดา ในการจะสามารถกลับมาดำเนินการจัดการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย

ดังนั้นจึงมีการตัดสินใจที่จะต้องพักการจัดการแข่งขันทั้งใน เอเชียน ทัวร์ และ เอดีที ทัวร์ แบบไม่มีกำหนด เนื่องจากเนื่องจากไม่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ และยังมีข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมถึงห้ามการรวมตัวกันเกินจำนวนที่กำหนด รวมทั้งรายการกีฬาด้วย

ทั้งนี้เราจะกลับมาดำเนินการแข่งขันรายการต่างๆ ก็ต่อเมื่อเห็นว่าสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย และเหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับนักกอล์ฟ ครอบครัวกอล์ฟ พันธมิตรผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ ประเทศเจ้าภาพ อาสาสมัคร และแฟนกอล์ฟ

ด้วยการหยุดชะงักของรายการต่างๆ ในโปรแกรมการแข่งขันของเราครั้งนี้ เรากำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการขยายเวลาโปรแกรมฤดูกาล 2020 เข้าไปในช่วงปี 2021 อย่างไรก็ตามยังไม่อาจระบุสิ่งต่างๆ ได้จนกว่าเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการหยุดพักโปรแกรมทั้งหมดของเรา และเราจะเริ่มกลับมาแข่งขันรายการต่างๆ ของฤดูกาล 2020 หากได้รับอนุญาต กระผมหวังอย่างยิ่งให้ทุกๆ ท่านปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ และโปรดรักษาสุขภาพของท่าน

Previous articleเลื่อนการแข่งขันรายการ Thongchai Jaidee Foundation 2020
Next articleการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)