เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Coronavirus (Covid-19) ทางผู้จัดโดยมูลนิธิธงชัยใจดีมีมติเลื่อนการแข่งขันไปเพื่อความปลอดภัยของนักกอล์ฟและทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

Previous articleประกาศ ปิดสำนักงานชั่วคราว
Next articleเอเชียนทัวร์ แถลงการณ์พักซีซั่นแข่งขันแบบไม่มีกำหนด