สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
ประกาศ ปิดสำนักงานชั่วคราว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น ในการนี้ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีความห่วงใยโดยคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของทุกท่านและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้มีกำหนดนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของทางสมาคมเริ่ม ปฏิบัติงานที่บ้านตนเอง (Work from Home) และ ปิดสำนักงานที่ทำการเป็นการชั่วคราว ที่ตั้งอยู่ ชั้น 21 ห้อง 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 – 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ในส่วนของการทำงานเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตามปกติ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 099-038-8010 หรือ e-mail: support@thailandpga.or.th

*ประกาศเพิ่มเติม

เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ 125/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งให้พนักงานลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจำการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น ประกอบกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 21 อาคารสำนักงานใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่สมาคมปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ต่อไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

Previous articleอาร์ม-แจ๊ส พร้อมลุย เดอะ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ สุดสัปดาห์นี้
Next articleเลื่อนการแข่งขันรายการ Thongchai Jaidee Foundation 2020