แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามครั้งที่ 1/2562 หลักสูตร Thailand PGA Q-School 2019 ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย. 2562 ณ สนาม วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยพิธีปิดได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ, คุณวุฒิภัทร เกียรติอาภาเดช รองผู้จัดการทั่วไป สนามวอเตอร์มิลล์ฯ, คุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน และทีมคณะกรรมการผู้ตัดสิน

โดยการสอบภาคสนามในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมสอบภาคสนาม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยแบ่งเป็น
– ผู้สมัครเข้าร่วมสอบประเภท Tournament Players หรือ TP จำนวน 40 คน สอบผ่านทั้งสิ้น จำนวน 6 คน
– ผู้สมัครเข้าร่วมสอบประเภท Golf Instructor หรือ GI จำนวน 110 คน สอบผ่านทั้งสิ้น จำนวน 19 คน

ผู้สอบผ่านอันดับที่ 1 คุณ ภัทรภณ โล่สถาพรพิพิธ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการ SINGHA-SAT Phetchaburi Championship 2019 ณ สนามสปริงฟิลด์ จ.เพชรบุรี

สำหรับการสอบภาคสนามครั้งต่อไประหว่างวันที่ 5-8 พ.ย. 2562 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ www.thailandpga.or.th และ Thailand PGA หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-136-2091

ในนามสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการสอบภาคสนามในครั้งนี้
• สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท
• บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
• บริษัท ลีโอเนียน (ประเทศไทย) จำกัด : (ผลิตภัณฑ์ Callaway)
• PG Performance Gear
• บริษัท สปอร์ตแมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

– ผลการสอบภาคสนามครั้งที่ 1/2562

Previous articleส.กอล์ฟอาชีพฯ เปิดสอบภาคสนามหาโปรใหม่
Next article50th Anniversary of Thailand PGA