Q-School 2019

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกวิสามัญ/สามัญ
ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ Thailand PGA Q-school 2019 ประเภท Tournament Player > Download
  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ Thailand PGA Q-school 2019 ประเภท Golf Instructor > Download
  • ใบสมัครเพื่อสอบเป็นสมาชิก (Thailand PGA Qualifying School Entry Form > Download
  • ใบยืนยันรักษาสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (Amateur Status Form) > Download
  1. การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16:00 น.
No. Date Venue Result
1 8 มี.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 1/2562
2 18 ต.ค. Update! สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
  1. การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี) ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16:00 น. และปิดถอนตัววันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 16:00 น.

ครั้งที่ 1 วันที่ 9-12 เมษายน 2562   YARDS | Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | GI

***ซ้อมก่อนสอบ วันธรรมดา 300 บาท วันหยุด 500 บาท แคดดี้ 350 บาท ***วันสอบ กรีนฟี 500 บาท แคดดี้ 350 บาท คูปองอาหาร 1 ใบ

ครั้งที่ 2 วันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 Update! | YARDS | Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | GI

 

  1. การอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัคร GI= 21,000 บาท และ TP= 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:00 น.
No. Date Venue
1 9-13 ก.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
2 26-30 พ.ย. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ


การชำระเงิน 
: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เอสพลานาด เลขบัญชี 406-260623-6 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail: 
support@thailandpga.or.th หรือ Fax 02-136-2092

(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งหลักฐานการชำระเงินถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัคร)

***การส่งเอกสารสมัครเบื้องต้นให้แนบใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประชาชน มาที่ e-mail: support@thailandpga.or.th หรือ Fax: 02-136-2092 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยในวันอบรมให้นำเอกสารการสมัครทั้งหมดมายื่นให้เจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091