กฎกอล์ฟมีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ เริ่มใช้บังคับ 1 มกราคม 2019 สมาคมฯได้สรุปกฎกอล์ฟที่สำคัญ จำนวน 38 รายการ ที่มีการเปลี่ยน ดังนี้

Previous articleการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)
Next articleโปรธงชัย แขวนเล่นการเมือง ขอมุ่งมั่นกับกอล์ฟต่อ