TOURNAMENT TIME                                                                   TOURNAMENT PRIZE
10-13  Aug 2016                                                                            3,000,000 บาท

@ Gassan Legacy Golf Club                                          Qualifying Round : 8 Aug 2016

*หมายเหตุ : นักกอล์ฟโปรดระบุแคดดี้มาด้วย เพราะแคดดี้ของสนามมีจำนวนจำกัด

**หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ต้องเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ทีมีบัตร Tournament Players หรือ Golf-Instructors เท่านั้น กรณีนักกอล์ฟต่างชาติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท Foreign Members เท่านั้น

หมายเหตุ : การสมัครเข้าร่วมแข่งขันท่านนักกอล์ฟโปรดเขียนใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน และแนบเอกสารใบสมัครพร้อมใบโอนเงินค่าสมัครส่งเข้าอีเมล์ support@pgathailand.com โดยท่านสามารถโอนค่าสมัครแข่งจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6 เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทางอีเมล์ของท่าน

หมายเหตุ : การสมัครเข้าร่วมแข่งขันหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ แต่ผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้น 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยใช้บังคับในทุกรายการแข่งขัน

 LIVE SCORE

  • Order Of Play – Qualifying Round                                         Result – Qualifying Round
  • Order Of Play – Round 1                                                      Result – Round  1
  • Order Of Play – Round 2                                                      Result – Round  2
  • Order Of Play – Round 3                                                      Result – Round  3
  • Order Of Play – Final Round                                                 Result – Final Round

 

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Professional Golf Association of Thailand
Tel : 02-136-2091 , Fax : 02-1362092 , Moblie : 089-7683667

 

SINGHA_logo  sat_logo Singha-Driking-Water_logo SANVO_logo PG_logo logogassanlegacy_logo

Previous article“แดนไท”คว้าแชมป์ไทยพีจีเอทัวร์ ชนะนำโชค 2 สโตรคที่กบินทร์บุรี
Next article“เปิดรับสมัครนักกอล์ฟที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสมาคมฯ”