Q-School 2018

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกวิสามัญ/สามัญ
ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ Thailand PGA Q-school 2018 ประเภท Tournament Player > Download
  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ Thailand PGA Q-school 2018 ประเภท Golf Instructor > Download
  • ใบสมัครเพื่อสอบเป็นสมาชิก (Thailand PGA Qualifying School Entry Form > Download
  • ใบยืนยันรักษาสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (Amateur Status Form) > Download
  1. กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมกฎ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 น. ตรวจสอบรายชื่อ/Entry List
ครั้งที่/No. วันที่/Date สถานที่/Venue ผลการสอบ/Result
1 21 เม.ย. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 1/2561
2 19 ต.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 2/2561
  1. กำหนดการสอบภาคสนาม ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นท์ จ.นครนายก ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 น. และปิดถอนตัววันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561   ตรวจสอบระยะ/YARDS | ตรวจสอบรายชื่อ/Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | GI

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2561   ตรวจสอบระยะ/YARDS | ตรวจสอบรายชื่อ/Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | GI

 

  1. กำหนดการอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัคร GI= 21,000 บาท และ TP= 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:00 น.
ครั้งที่/No. วันที่/Date สถานที่/Venue
1 5-9 มิ.ย. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
2 27 พ.ย.-1 ธ.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ


การชำระเงิน 
: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เอสพลานาด เลขบัญชี 406-260623-6 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail: 
support@thailandpga.or.th หรือ Fax 02-136-2092

(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งหลักฐานการชำระเงินถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัคร)

***การส่งเอกสารสมัครเบื้องต้นให้แนบใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประชาชน มาที่ e-mail: support@thailandpga.or.th หรือ Fax: 02-136-2092 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยในวันอบรมให้นำเอกสารการสมัครทั้งหมดมายื่นให้เจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091