Q-School 2018

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกวิสามัญ/สามัญ
ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ Thailand PGA Q-school 2018 ประเภท Tournament Player > Download
  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ Thailand PGA Q-school 2018 ประเภท Golf Instructor > Download
  • ใบสมัครเพื่อสอบเป็นสมาชิก (Thailand PGA Qualifying School Entry Form > Download
  • ใบยืนยันรักษาสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (Amateur Status Form) > Download
  1. กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมกฎ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) *ครั้งที่ 1 (เต็ม) ตรวจสอบรายชื่อ/Entry List
ครั้งที่/No. วันที่/Date สถานที่/Venue ผลการสอบ/Result
1 21 เม.ย. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 1/2561
2 28 ก.ย. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
  1. กำหนดการสอบภาคสนาม ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นท์ จ.นครนายก ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี) ปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 16:00 น.

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561   ตรวจสอบระยะ/YARDS | ตรวจสอบรายชื่อ/Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | GI

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561   ตรวจสอบระยะ/YARDS | ตรวจสอบรายชื่อ/Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | GI

 

  1. กำหนดการอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัคร GI= 21,000 บาท และ TP= 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:00 น.
ครั้งที่/No. วันที่/Date สถานที่/Venue
1 5-9 มิ.ย. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
2 11-15 ธ.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ


การชำระเงิน 
: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เอสพลานาด เลขบัญชี 406-260623-6 พร้อมส่งสำเนา Pay-in มาทางอีเมล 
support@thailandpga.or.th หรือแฟกซ์มาที่ 02-136-2092

(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งหลักฐานการชำระเงิน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัครของท่าน)

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการจัดสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

***การส่งเอกสารสมัครเบื้องต้นให้ส่งใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ส่วนหลักฐานการสมัครตัวจริงทั้งหมดให้นำมายื่นให้ในวันอบรมอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091