สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมภาคทฤษฎีประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ที่มาให้ความรู้ ซึ่งการอมรมครั้งนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2017 ทั้งสิ้น 103 คน แบ่งเป็น Tournament Player (TP) 26 คน Golf Instructor (GI) 77 คน

ในการอบรมครั้งต่อไปของสมาคมฯคือ การปฐมนิเทศและอบรมกฎ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2560 และการสอบภาคสนาม ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 26 – 29 กันยายน 2560 นักกอล์ฟที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://thailandpga.or.th/q-school-2017

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอมรมและขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2017 และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ทำให้การอมรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Previous articleภวินท์ หวด 9 อันเดอร์ฯ รฐนนยังนำกอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น วันที่สอง
Next articleรฐนน ขึ้นนำเดี่ยว 17 อันเดอร์ ได้ลุ้นแชมป์สวิงไทยแลนด์โอเพ่น