การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)

  • ค่าบำรุงสมาคม (ต่อบัตรสมาชิก) ประจำปีละ 1,000 บาท (ชำระล่วงหน้าได้ 2 ปี)
  • โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 406-260623-6
  • เขียนชื่อ-นามสกุล สมาชิก แนบมาพร้อมสำเนาการโอนเงิน (pay-in) โดยการถ่ายรูปหรือสแกน ส่งมาทาง E-mail : support@thailandpga.or.th หรือ Fax มาที่ 02-136-2092
  • กรณีจัดส่งบัตรสมาชิกทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท โดยโอนมาพร้อมกับค่าบำรุงประจำปี
  • สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกภายใน 2-3 สัปดาห์
  • กรณีสมาชิกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
  • กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย หรือแก้ไขข้อมูลในบัตร สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 12.4 กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง

Previous articleSINGHA TDT Kabinburi 2018 #2
Next article‘เชาวลิต’ รั้งจ่าฝูงรอบแรก ไทยแลนด์พีจีเอที่บลูสตาร์