ภาพบรรยากาศการอบรมภาคทฤษฎีครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ