สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมภาคทฤษฎีครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยได้วิทยากรมากประสบการณ์ที่มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ และได้รับเกียรติจากโปร ป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมครบทั้ง 3 หลักสูตร ซึ่งการอมรมครั้งนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2017 ทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น Tournament Player (TP) 16 คน Golf Instructor (GI) 37 คน

สำหรับนักกอล์ฟที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย สามารถติดตามการรับสมัครครั้งต่อไปได้ที่ https://thailandpga.or.th

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอมรมและขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2017 และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ทำให้การอมรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

Previous articleภาพบรรยากาศการอบรมภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2560
Next articleขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ “โปร ณัชฌุพร สุกใส”