ภาพบรรยากาศการอบรมภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งยังมีการอบรมในวันนี้อีก 1 วัน และพรุ่งนี้จะเป็นวันรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมครบทั้ง 3 หลักสูตร