ขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2017 ครั้งที่ 1 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ สนาม Watermill Golf & Gardens จังหวัดนครนายก

การสอบภาคสนามในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมสอบภาคสนาม จำนวนทั้งสิ้น 187 คน แบ่งเป็น

  • ผู้สมัครเข้าร่วมสอบประเภท Tournament Players หรือ TP จำนวน  55 คน

สอบผ่านทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

  • ผู้สมัครเข้าร่วมสอบประเภท Golf Instructor หรือ GI จำนวน 132 คน

สอบผ่านทั้งสิ้น จำนวน 37 คน

การสอบภาคสนามครั้งนี้อันดับ 1 ได้แก่ คุณ วรเมธ อัศรัสกร โดยการสอบภาคสนามครั้งต่อไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26–29 กันยายน 2560 ณ สนาม Watermill Golf & Gardens จังหวัดนครนายก

Previous articleขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ “โปรบอย” ภาณุพงศ์ บุลสมบัติ
Next articleข่าวดี…สำหรับสมาชิก