Q-School 2017

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกวิสามัญ/สามัญ
ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

  1. กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมกฎ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16:00 น.
ครั้งที่/No. วันที่/Date สถานที่/Venue ผลการสอบ/Result
1 17 มี.ค. 2560 สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 1/2560
2 17 ก.ย. 2560 สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 2/2560
  1. กำหนดการสอบภาคสนาม ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นท์ จ.นครนายก ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16:00 น.

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560   ตรวจสอบระยะ/YARDS | ตรวจสอบรายชื่อ/Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | GI


ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 29 กันยายน 2560  ตรวจสอบระยะ/YARDSตรวจสอบรายชื่อ/Entry List

Tee Times Result
Round 1 Round 1  TP | GI
Round 2 Round 2  TP | GI
Round 3 Round 3  TP | GI
Round 4 Round 4  TP | IG
  1. กำหนดการอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัคร GI= 21,000 บาท และ TP= 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:00 น.
ครั้งที่/No. วันที่/Date สถานที่/Venue ผลการสอบ/Result
1 16-20 พ.ค. 2560 สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
2 21-25 พ.ย. 2560 สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ


การชำระเงิน 
: โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา The Street เลขบัญชี 406-260623-6 พร้อมส่งสำเนา Pay-in มาทางอีเมล 
support@thailandpga.or.th หรือแฟกซ์มาที่ 02-136-2092

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้อำนวยการจัดการ สามารถพิจารณารับเพิ่มได้ แต่ผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

***การส่งเอกสารสมัครเบื้องต้นให้ส่งใบสมัคร, หลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชน มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อน ส่วนหลักฐานการสมัครตัวจริงให้นำมายื่นให้ในวันอบรมอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091