9-11 August 2023 at Kabinburi Sports Club, Prachinburi, Prize money 1,000,000 Baht

Contact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996

5th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023
1 Abdul Hakeem
2 Alex Mckay
3 Boo Il Meang
4 FEROZ ALI MOLLAH
5 GIOVANNI PALAZZOLI
6 Inaguma Junji
7 Johannes Dermawan
8 JORGEN PERSSON
9 Junesang Lee
10 Kim Jae Han
11 Koji  Sakai
12 Matthew Richardson
13 NADEEM INAYAT
14 Nam Jong Hwa
15 S. PHANHLAKHONE
16 SCOTT PUZEY
17 Seiichiro Kanemaru
18 Shun Fatt Won
19 William Smith
20 กนก  โพธสุวรรณ
21 กรชาน  มีชัยผาสุข
22 กฤษพล  พรมเพียร
23 กลิ่นนพพร  ผดุงอรรถ
24 กิตติ อดิเรก
25 กิตติพัฒน์ วันเมือง
26 กู้เกียรติ  คำนิยม
27 จงจินต์  รัตนอังกูล
28 จตุรงค์ หุนสวัสดิ์
29 จรูญ วันแย้ม
30 จารุกิต  นิติพล
31 จำเนียร จิตรประสงค์
32 จินดา  พรรณสมบัติ
33 ฉกาจ  วารุณประภา
34 ฉลาด  ดีนาน
35 เฉลิมพล  นาเมืองรักษ์
36 ชัยนคร  นวไตรทิพย์สกุล
37 ชัยยศ  เซียมอวยชัย
38 ชุมพล  ชูวิลาศ
39 ชูชีพ  นิราช
40 เชียวชาญ  วังผือ
41 ไชยวิทย์  มาตรสิงห์
42 ณัฏฐวรรษ  ปานแก้ว
43 ณัฐ เปรมจิตต์
44 ดุสิต สมศักดิ์
45 ถาวร วิรัตน์จันทร์
46 ทนงศักดิ์ หาญณรงค์
47 ทัชชภัทร หมอยาดี
48 ทินกร จันทร์สมบูรณ์
49 เทวัญ  โชคไพบูลย์
50 เทียนชัย  บ่ายโพธิ์
51 ธงชัย  ไกรกรุง
52 ธงชัย ทิมา
53 ธงฤทธิ์ เชียงคอน
54 ธนกร ตนานุวัฒน์
55 ธนกฤต  มคธดล
56 ธนยศ ทับทิม
57 ธนวัฒน์ ตันติวิท
58 ธนายุทธ พ่วงอำภัย
59 ธเนศ  แสงสุย
60 ธรรมชาติ  เลิศบุญธรรม
61 ธรรมนูญ ศรีโรจน์
62 ธวัชชัย  ชายชาญ
63 ธีรพล พงศ์พิทยาไพโรจน์
64 นิธิศ สุขสำราญทวี
65 นิพนธ์ ภวะกุล
66 นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
67 บรรหาร ศิริวุฒิ
68 บุญชู เรืองกิจ
69 บุญยงค์  เจริญรอด
70 บุญยิ่ง  นิลจ้อย
71 ปฏิภาณ ภู่ระย้า
72 ปภาวิน  ศรีจรุญ
73 ประทีป  ค้ายาดี
74 ประพันธ์  มากแสง
75 ประภาวิน  ศรีจรุป์
76 ประเมิน เสมแย้ม
77 ประเสริฐ  ตันตราภิวัฒน์
78 ประหยัด  มากแสง
79 ปรัชญา พรหมโคตร
80 พจน์ ประจักษ์ธนาทร
81 พัฒนา อันติมานนท์
82 พิเชต ภุมราสกุล
83 พิทักษ์สรรค  นพสิทธิพร
84 พิมล พุทธรัก
85 พีรพล งามทองประกาย
86 พุฒ  ดอนเหลือม
87 พูลลาภ เยือกเย็น
88 ไพรัช ชิวารักษ์
89 ภนทยา เมืองพันธ์
90 ภูษิต  สารพานิช
91 มนตรี บูรณ์เจริญ
92 มนูญ  จันฤาไชย
93 เมธี  สุทัศน์ ณอยุธยา
94 ไมตรี อริยสัจกุล
95 ยืนยงค์  ธรรมวิจิตรเดช
96 ยุทธพร มหรรณพ
97 รังสรรค์ รักสมจิตร
98 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์
99 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์
100 เรียนจด  นิลขำ
101 เลิศ  ภักดีภูมิ
102 วชิระ ธนานันท์
103 วิชัย เวียงนนท์
104 วิเชียร  สกุนินนท์
105 วิทยา  วรพันธ์
106 วิมล โสดารัตน์
107 วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์
108 วิศิษฐ์  พูลสมบัติ
109 วีระ เสียงเย็น
110 วีระพล ทะนันชัย
111 ศรชัย  ศิลาวรรณา
112 ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล
113 ศุภสิทธิ  เกสร
114 ศุภสิทธิ์  เศรษฐศิริกุล
115 สมคิด ชื่นฉ่ำ
116 สมชาย  ตาหนองมาด
117 สมชาย  สรศรี
118 สมชาย  สายวงษ์
119 สมบูรณ์  ลีลาธิติกุล
120 สมพงษ์ บุญหว่าน
121 สมศักดิ์ เด่นชัย
122 สังวาล  วิรัตน์จันทร์
123 สายันต์ อัคสินธวังกูล
124 สำราญ ทิวาลัย
125 สิน การินทร์
126 สุรชัย  พลาผล
127 สุรเดช  สุขสมบูรณ์
128 สุวิทย์ ธนาพัฒนสกุล
129 เสน่ห์ แสงสุย
130 อนันต์ ชูช่วย
131 อภิวัฒน์  แย้มเรืองรัตน์
132 อมฤต เที่ยงดาห์
133 อรพล โคตรโนนกอก
134 อวยชัย ภูริปัญญานนท์
135 อาทิตย์ โคตรมหา
136 อำนวย  คงเกื้อ
137 อำนวย  วรรณพิชญา
138 อำนวย คงเกื้อ
139 อำพล จันทร์โสม
140 อิทธิพล ชมภูนุช
141 อุดร ดวงเดชา
142 อุธรณ์ หนูเกตุ

ประหยัด กด 23 อันเดอร์ฯ หยิบแชมป์ ทีซีที สนาม 5 ที่กบินทร์ฯ

ประหยัด มากแสง สวิงวัย 57 ปีจากหัวหิน ปิดเกมเฉียบด้วยการทำ 8 อันเดอร์พาร์ 64 รวมสามวัน 23 อันเดอร์พาร์ 193 คว้าแชมป์ ไทยแลนด์ ซีเนียร์ ทัวร์ หรือ ทีซีที สนามที่ 5 โดยมี ธรรมนูญ ศรีโรจน์ จากชลบุรี คว้าอันดับ 2 สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 198 ขณะที่ อุดร ดวงเดชา...

ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 สนาม 5 สัปดาห์นี้ 9-11 ส.ค. ที่กบินทร์บุรี

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 สนามที่ 5 ของฤดูกาลระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, อินฟินิท อะเบ้าท์ กราส, อีจีเอ, และอุดมพานิช สำหรับนักกอล์ฟซีเนียร์โปร อายุ 50...

5th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023

9-11 August 2023 at Kabinburi Sports Club, Prachinburi, Prize money 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996 5th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023 1 Abdul Hakeem 2 Alex Mckay 3 Boo Il Meang 4 FEROZ ALI MOLLAH 5 GIOVANNI...
Previous articleX-Change by Thailand PGA x Pro1 Golf Center
Next articleไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์ สนาม 5 สัปดาห์หน้า 19-22 ก.ค.นี้ ที่เทรชเชอร์ฮิลล์