สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดปฐมนิเทศผู้สมัครสอบเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ประเภทผู้ฝึกสอน (GI) เพื่อเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดปฐมนิเทศผู้สมัครสอบเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ประเภทผู้ฝึกสอน (GI) และการเปลี่ยนเกณฑ์การสอบทั้งประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) และผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับวงการกอล์ฟไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติเช่น เกาหลี ที่พัฒนาอุตสาหกรรมกอล์ฟเติมโตไปอย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรกีฬากอล์ฟทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนถือเป็นระดับที่สามารถพัฒนาและต่อยอดให้กับบุคลากรกีฬากอล์ฟระดับอื่นๆต่อไป

ทั้งนี้ได้เผยถึงการจัดการระดับความรู้ความสามารถของผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯโดยแบ่งเป็นระดับ Q-School, B Level, A Level และ AA Level ได้วางแผนจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมในแต่ละระดับเลเวลเพื่อส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเผยถึงการสอบสัมภาษณ์ความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามที่ประกาศไว้แล้ว สำหรับรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการสอบสัมภาษณ์มีดังนี้

1. ป้อมเพ็ชร สารพุทธิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. สิทธิชัย นิ่มนวล หัวหน้าคณะกรรมการ
3. วรัณ อิศรภักดี กรรมการ
4. พล เขมรัตน์ กรรมการ
5. ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก กรรมการ
6. ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ กรรมการ
7. สรชัช หรรษาภิบาล กรรมการ
8. ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด กรรมการ
9. รณชัย จำนงค์ กรรมการ
10. ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ กรรมการ

สำหรับการสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview) และการสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill) จะมีขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

Previous article2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023
Next articleการกีฬาฯ เปิดยื่นแบบคำขอรับการช่วยเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567