สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนาสนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 80 ท่าน

หัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่องการใช้ Yardage Book, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม, มารยาท การประพฤติตนในสนาม, นิยามศัพท์ และกฎกอล์ฟปี 2019

สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสอบภาคสนาม โดยนับเป็นการสอบภาคสนามครั้งแรกหลังมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบโปรครั้งสำคัญเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยจะทำการสอบวันที่ 18-21 ตุลาคม นี้ ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ครั้งที่ 2/2565

Previous articleผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 2/2565
Next articleแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามครั้งที่ 2/2565