ขอความร่วมมือนักกีฬากอล์ฟอาชีพและบุคลากรกีฬากอล์ฟอาชีพทำแบบสำรวจ โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts: SSA) นำร่อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยในระยะยาว

ทำแบบสำรวจ: https://www.enablesurvey.com/r/x_5w-Uq